Tag: Roger Mertens

  • Tsjip

    Tsjip┬áwerd opgericht in 2005, na de dood van fontman Dirk van der Jonckheyd van ”Schralen Tsjip” 3 leden die nu …