Paul D’Hollander’s 2e muziekgroep, uiteraard in het Antwaarps

ze zijn met 3.
2 gitaristen en een pîanist

Gelijkaardige berichten