Theo Van den Bosch (Deurne, 9 juni 1913 – aldaar, 18 maart 1995) was een Vlaams acteur en komiek.

Van den Bosch was reeds vrij jong actief op de planken en bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn Muskesrevue, bestemd voor de stadsmuskes; de benaming voor kinderen die tijdens de oorlog waren ondergebracht buiten de steden. Hij werd nadien landelijk bekend door zijn optredens op de Vlaams openbare omroep vrt, toen die nog NIR en nadien BRT heette.

Komiek

Van den Bosch was aanvankelijk diamantbewerker om vanaf de jaren ’50 zijn medewerking te verlenen bij de radiozenders van het NIR, de voorloper van de BRT en vrt. Hij kwam voor het eerst op de televisie in 1959 en was onder meer de tegenspeler van presentator Tony Corsari in het programma Een tegen allen. Daarnaast werd hij gevraagd in films en andere tv-uitzendingen zoals in Echo. Suzy Marleen fungeerde veelal als zijn compagnon en aangeefster.

Met zijn hoed, omgekeerde snorretje en te lange plastron bracht Van den Bosch een typetje, dat in shows en praatprogramma’s werd opgevoerd. Mede door die bekendheid doorkruiste hij het Vlaams land om in plaatselijke zaaltjes op te treden. Wat hij ook bleef doen na zijn passage op televisie, eind jaren ’60. In latere interviews bleek hij wel verbitterd over zijn plotse opstap aldaar.

Gelijkaardige berichten