’t Vuil jefke was een schuilnaam voor Stafke Fabri

hij bracht 2 aangebrande liekes uit op single
de populaire vuile/den Olifant

de 2 nummers verschenen ook op een verzamel LP 14 gezongen sexmoppen.
daar stond dan weer G.Voorbraeck bij

verzamelitem voor de echte fans!

Gelijkaardige berichten